2018 METO אפריל אימון שיעורי עבודה יעילה
הבית > תרבות החברה > 2018 METO אפריל אימון שיעורי עבודה יעילה


2018 April Spring.jpg

זה באביב אפריל.

METO מגב להב מנכ"ל מר Ascen וו מובילה 16 המנהלים שלנו ללכת שנחאי על אימון יעיל לעבוד שיפורים.


המטרה היא: עלייה של 100%. להיות מס '1 המותג בשוק המגבים להב המגב.SHANGHAI Night Scene

סצנת לילה בשנחאיMETO Team on Class

צוות METO במחלקה


METO Team

צוות METO


All teams

כל הקבוצות


METO graduation photo

עם שלושה יום ושני לילה אנחנו סוף סוף לקבל הסמכה Graduation. אבל הנטייה לא נעצרת. אנחנו צריכים pratice אותו ביום העבודה שלנו.


ב METO מגב להב צוות. לתת לעובדים כל כך הרבה הזדמנות שונה כדי לשפר את הכישורים שלנו. ודא שאנחנו יכולים לעשות את המגב סופר איכותי כדי לספק את הלקוחות בעולם.


להב מגב

יופי, בדרך !!!